Ενδοδοντική Θεραπεία

Ενδοδοντική Θεραπεία,Απονευρωση δοντιου

Η ενδοδοντική θεραπεία ή διαφορετικά απονεύρωση είναι η οδοντιατρική πράξη επιλογής προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια του δοντιού με εξαγωγή.
Οι λόγοι για τους οποίους επιλέγουμε κάποιες φορές αυτού του είδους την θεραπεία είναι είτε η μικροβιακή διείσδυση στον πολφικό θάλαμο του δοντιού (πολφικός θάλαμος είναι η εσωτερική κοιλότητα που υπάρχει εσωτερικά σε κάθε δόντι και στην οποία κοιλότητα είναι τοποθετημένο το νεύρο και τα αιμοφόρα αγγεία του δοντιού.) Είτε ο βίαιος τραυματισμός του πολφικού θαλάμου στο παρόν ή στο παρελθόν. Η συμπτωματολογία των δοντιών που είναι απαραίτητη η ενδοδοντική θεραπεία ποικίλει. Μπορεί να είναι από έντονος και συνεχής οδοντικός πόνος έως και καθόλου πόνος. Κάποιες φορές το δόντι που πάσχει μπορεί απλά να διαγνωσθεί πως έχει πρόβλημα μετά από μια οδοντιατρική εξέταση ρουτίνας.
Η ενδοδοντική θεραπεία γίνεται πάντα κάτω από τοπική αναισθησία, που σημαίνει ότι ο ασθενής δεν έχει πόνο κατά την διάρκεια της θεραπείας.
Η διαδικασία της απονεύρωσης περιλαμβάνει τα στάδια της τοπικής αναισθησίας, του τροχισμού προκειμένου να αποκτήσουμε πρόσβαση στον πολφικό θάλαμο. Ακολουθεί η μηχανική διευρυνση και φαρμακευτική απολύμανση του πολφικού θαλάμου  καθως και η τελική έμφραξη του δοντιού.
*Σημείωση σε κάποιες περιπτώσεις το πέρας της ενδοδοντικής θεραπείας μπορεί να συνίσταται η κατασκευή στεφάνης/θήκης ιδιαίτερα στις περιπτώσεις στις οποίες αρχικά  προ της θεραπείας υπάρχει μεγάλη απώλεια επιφάνειας του δοντιού και αυτό προκειμένου να πετύχουμε καλύτερη στήριξη και αισθητικά αρτιότερη αποκατάσταση του ενδοδοντικά θεραπευμένου δοντιού.