Πρώτο Ραντεβού

Πρώτο Ραντεβού

Οδοντίατροι Λάρισα :Το πρώτο ραντεβού είναι διαγνωστικό. Το ραντεβού σας  ξεκινάει με τη λήψη ενός ιατρικού ιστορικού προκειμένου να εκτιμήσουμε την γενική σας υγεία, πιθανή σύνδεση του οδοντικού σας προβλήματος με την γενική σας υγεία, αλλά και για να εξασφαλίσουμε ότι θα ακολουθήσουμε τις σωστές οδοντιατρικές τεχνικές, έτσι ώστε η οδοντιατρική θεραπεία σας να μην επηρεάσει και σε κάποιες περιπτώσεις,να μην επηρεαστεί από την κατάσταση της υγείας σας.
Θα ακολουθήσει κλινικός έλεγχος της στοματικής κοιλότητας. Πιθανόν αν είναι κλινικά απαραίτητο να χρειαστεί να πάρουμε ψηφιακές ακτινογραφίες, πιθανή η λήψη φωτογραφιών για καλύτερη μελέτη εφόσον αυτό είναι απαραίτητο και μόνο με την συγκατάθεσή σας.